Lượt truy cập: 10033
LUYỆN THI ĐH - CĐ CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN KHUYẾN
LUYỆN THI ĐH - CĐ CHẤT LƯỢNG CAO NGUYỄN KHUYẾN

DANH MỤC SẢN PHẨM


ĐĂNG KÝ LUYỆN THI NGAY

0902.696.882 - 0902.985.882


Giới thiệu

         

  LỚP NỘI TRÚ CHUYÊN LUYỆN THI

 

Y DƯỢC – CÔNG AN – QUÂN ĐỘI

 

DUY NHẤT TẠI TP.HCM

 

Đặc điểm lớp học

Mô hình đào tạo

* Luyện thi đại học (Y Dược ; Công An; Quân Đội)

* Sỉ số: 3 - 6 - 12 hs / lớp ; đạt kết quả 100%

* Học phí: Liên hệ  Trung Tâm Nguyễn Khuyến

* Giáo viên DL Nguyễn Khuyến trực tiếp giảng dạy

* Thời khóa biểu: học từ thứ 2 – thứ 7

* Mỗi ngày 2 buổi: Sáng và Chiều

* Buổi tối: luyện giải bài tập chuyên đề và đề thi mẫu

 

 

 

CÁC LỚP HỌC & HỌC PHÍ CẤP 2

Tài trợ: Được học 1 đến 2 buổi / tuần tiếng anh đàm thoại online của giáo viên người nước ngoài (Úc; Mỹ; Anh; Châu Á)

Cuối tháng: kiểm tra đánh giá năng lực và sự hiệu quả của việc dạy và học, cấp phần thưởng, học bổng cho học sinh có tiến bộ

Lớp chuyên:  Ôn luyện 9 lên 10 vào các trường chuyên PTNK, Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa liên hệ trung tâm 0902.696.882.

Giảm học phí: Học sinh đăng kí sớm, học sinh khó khăn, gia đình chính sách,... giảm 300.000 / hs;

LỚP

ĐẶC ĐIỂM LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU

Lớp 6

Lớp 7

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

 

* Toán – Lý – Anh

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,5 triệu / tháng / 3 môn (3 buổi / tuần)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Được học 1 đến 2 buổi / tuần tiếng anh đàm thoại online của giáo viên người nước ngoài (Úc; Mỹ; Anh; Châu Á)

Lớp 8

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

* Toán – Lý – Hóa 

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 2,0 triệu / tháng / 3 môn (3 buổi / tuần)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 8

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

* Tiếng Anh 

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,0 triệu / tháng (2 buổi / tuần)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 9

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

 

* Toán – Lý – Hóa

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 2,5 triệu / tháng (3 buổi / tuần)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 9

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

* Văn

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,0 triệu / tháng (2 buổi / tuần)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 9

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

* Tiếng Anh

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,0 triệu / tháng (2 buổi / tuần)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

 

CÁC LỚP HỌC & HỌC PHÍ CẤP 3

Tài trợ: Được học 1 đến 2 buổi / tuần tiếng anh đàm thoại online của giáo viên người nước ngoài (Úc; Mỹ; Anh; Châu Á)

Phần thưởng: kiểm tra đánh giá năng lực và sự hiệu quả của việc dạy và học, cấp phần thưởng, học bổng cho học sinh có tiến bộ

Lớp chuyên:  ôn thi (có nội trú) vào Trường Y Dược; Quân đội, Công An xin liên hệ trực tiếp 0902.696.882

Giảm học phí: Học sinh đăng kí sớm, học sinh khó khăn, gia đình chính sách,... giảm 300.000 / hs;

LỚP

ĐẶC ĐIỂM LỚP HỌC

THỜI KHÓA BIỂU

Được học 1 đến 2 buổi / tuần tiếng anh đàm thoại online của giáo viên người nước ngoài (Úc; Mỹ; Anh; Châu Á)

Lớp 10

Lớp 11

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

 

* Toán – Lý – Hóa

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 2,5 triệu / tháng (3 buổi / tuần)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 10

Lớp 11

* Sỉ số: 10 – 12 hs / lớp

* Văn

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,0 triệu / tháng (2 buổi / tuần)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 12

* Sỉ số: 5 – 10 hs / lớp

* Toán – Lý – Hóa

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 3,0 triệu / tháng (3 buổi / tuần)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 12

* Sỉ số: 5 – 10 hs / lớp

* Tiếng Anh

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,5 triệu / tháng (2 buổi / tuần)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Lớp 12

* Sỉ số: 5 – 10 hs / lớp

* Văn

* Mỗi buổi : 120 phút

* Học phí: 1,5 triệu / tháng (2 buổi / tuần)

T3 – 5 – 7 (17h – 19h; 19h – 21h)

T2 – 4 – 6 (17h – 19h; 19h – 21h)

Thứ 7 (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)

Chủ Nhật (8h – 11h; 14h – 16h 30; 17h – 19h ; 19h – 21h)