Lớp hè cấp tốc luyện thi vào Y Dược – Quân Đội – Trường Top 1

Lớp hè cấp tốc luyện thi vào Y Dược - Quân Đội - Trường Top 1

Trung Tâm Dạy Thêm Nguyễn Khuyến Mở lớp Hè cấp tốc 2022 cho học sinh luyện Y Dược – Quân Đội – Trường Top 1 HỌC VÀO NGÀY 01 – 06 – 2022 Nhằm giúp các em học sinh vừa hoàn thành xong chương trình lớp 11, đang cần trang bị nhanh và chuyên sâu […]