Tuyển sinh Khóa Luyện Thi Y dược – Quân đội năm 2022-2023

Tuyển sinh Khóa Luyện Thi Y dược – Quân đội năm 2022-2023

Tuyển sinh Khóa Luyện Thi Y dược – Quân đội năm 2022-2023 Học sinh THPT Nguyễn Khuyến (không cần điều kiện điểm đầu vào) Học sinh ở các Tỉnh thành ưu tiên điểm đầu vào từ 23 điểm Học sinh TP.HCM (với hs trường chuyên điểm đầu vào >=24 điểm) (Điểm đầu vào là điểm […]