Trung tâm luyện thi lớp 9 lên lớp 10

Trung tâm luyện thi lớp 9 lên lớp 10

Trung tâm luyện thi Nguyễn Khuyến mở các lớp luyện thi chuyển cấp 9 lên 10 tại TPHCM cấp tốc các môn Toán, Anh Văn, Ngữ Văn nhằm giúp các em ôn lại kiến thức, làm quen các dạng đề thi, đạt điểm cao khi thi lên cấp THPT. Nội dung ôn tập, luyện thi cấp tốc Toán, Văn, Anh tuyển sinh […]

Tiêu chuẩn để được dự tuyển vào các trường khối công an

Tiêu chuẩn để được dự tuyển vào các trường khối công an Theo quy định tuyển sinh của các trường ĐH, học viện thuộc lực lượng công an nhân dân thì tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào học viện, các trường ĐH của Bộ Công an đều phải qua sơ tuyển tại […]

Giải đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Giải đề môn Anh Văn thi tốt nghiệp năm 2021-2022

Trung tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến thực hiện giải đề thi tốt nghiệp “Giải đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021“. Đề chính thức từ bộ giáo dục đào tạo. Giải đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Mã đề 414 ĐỀ THI và […]

Giải đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Giải đề môn Sinh thi tốt nghiệp năm 2021-2022

Trung tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến thực hiện giải đề thi tốt nghiệp “Giải đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021“. Đề chính thức từ bộ giáo dục đào tạo, thời gian làm bài 50 phút. Giải đề thi môn Sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 – Mã đề […]

Giải đề thi môn Hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Giải đề môn Hóa thi tốt nghiệp năm 2021-2022

Trung tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến thực hiện giải đề thi tốt nghiệp “Giải đề thi môn Hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021“. Đề chính thức từ bộ giáo dục đào tạo, thời gian làm bài 50 phút. Giải đề thi môn Hóa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (mã đề 206)