Đề minh họa 2021: Môn Toán

Trung tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến thực hiện giải đề thi tốt nghiệpGiải đề môn Toán thi tốt nghiệp năm 2021-2022“. Đề chính thức từ bộ giáo dục đào tạo.

Đề 1:

Đề 2:

Đề 3:

Đề 4:

Đề 5

Đề 6

Đề 7

Đề 8

Đề 9

Đề 10

Đề 11

Đề 12