Giải đề môn Vật Lý thi tốt nghiệp năm 2021-2022

Trung tâm Luyện Thi Nguyễn Khuyến thực hiện giải đề thi tốt nghiệpGiải đề môn Vật Lý thi tốt nghiệp năm 2021-2022“. Đề chính thức từ bộ giáo dục đào tạo, thời gian làm bài 50 phút.