Lớp hè cấp tốc luyện thi vào Y Dược – Quân Đội – Trường Top 1

Trung Tâm Dạy Thêm Nguyễn Khuyến

Mở lớp Hè cấp tốc 2022

cho học sinh luyện Y Dược – Quân Đội – Trường Top 1

HỌC VÀO NGÀY 01 – 06 – 2022

Nhằm giúp các em học sinh vừa hoàn thành xong chương trình lớp 11, đang cần trang bị nhanh và chuyên sâu kiến thức lớp 12, đáp ứng kì thi quốc gia với số điểm 9+, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Chương trình học nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình lớp 12 và ôn nâng cao chương trình thi quốc gia với mức điểm > 27 điểm cho các học sinh luyện y dược và khối ngành quân đội.

Mọi học sinh có ý chí và quyết tâm cao, có thể tham khảo thời khóa biểu học như sau:

Lớp hè cấp tốc luyện thi vào Y Dược - Quân Đội - Trường Top 1