Trường Đại học Y Dược công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) tuyển sinh hệ đại học chính quy bằng 2 phương thức xét tuyển độc lập. Thí sinh có thể đăng ký cả hai phương thức khi xét tuyển.

Xem thêm: Luyện Thi Y Dược TPHCM

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 (đối với tất cả ngành đào tạo).

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y dược TPHCM quy định.

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển B00 (Toán-Hóa-Sinh) hoặc A00 (Toán-Lý-Hóa) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học và Điều dưỡng.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có tổng điểm thi của 3 bài thi/môn thi Toán, Hóa học, Sinh học hoặc Toán, Vật lí, Hóa học và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT xác định, điểm xét trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh trường quy định.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) đạt IELTS 6.0 trở lên (đối với ngành Y khoa, Răng – hàm – mặt, Dược học), IELTS 5.0 trở lên (đối với ngành Điều dưỡng). Đơn vị cấp chứng chỉ: IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).

Điểm xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển B00 hoặc A00 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2021, cụ thể như sau:

Thông tin các ngành xét tuyển năm 2021.

Ưu tiên tuyển thẳng

Ngoài ra, trường cũng ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ GDĐT.

Theo đó, thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia, dự thi Olympic quốc tế môn Hóa được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học hoặc Kỹ thuật xét nghiệm y học. Môn Sinh được tuyển thẳng vào học đại học một trong các ngành (trừ ngành Dược học).

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia đã tốt nghiệp THPT cũng được ưu tiên tuyển thẳng. Môn Sinh học, giải nhất được tuyển thẳng vào học đại học ngành Y khoa hoặc Răng-Hàm-Mặt. Môn Hóa học, giải nhất được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học. Môn Vật lí, giải nhất được tuyển thẳng vào học đại học ngành Dược học.

Thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức đã tốt nghiệp THPT có dự án hoặc nội dung đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến Lĩnh vực y, sinh học và nội dung đề tài phù hợp với ngành đào tạo cũng được ưu tiên xét tuyển thẳng.

Nguồn: https://laodong.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-y-duoc-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-2021-895441.ldo