Học Đại Học Y Dược thi khối nào?

Nếu những năm trước đây khi Bộ chưa có sự thay đổi trong phương thức tuyển sinh ngành Dược được mặc định với khối B (Toán – Hóa – Sinh) nhưng khi có sự thay đổi trong tuyển sinh khiến nhiều thí sinh hoang mang  không biết ngành Dược thi khối nào?

Ngành y dược thi khối nào?

Trước đây khi chưa có sự thay đổi trong công tác tuyển sinh thì khi thí sinh có nguyện vọng đăng ký học ngành Dược thì mặc định phải thi khối B với 3 môn Toán – Hóa – Sinh.

Mấy năm nay, khi Bộ có sự thay đổi trong phương thức tuyển sinh, mỗi trường có thể tự xây dựng phương án tuyển sinh rồi trình Bộ GD&ĐT thông qua thì việc học ngành Dược có một số thay đổi trong việc đăng ký tổ hợp môn xét tuyển. Cụ thể:

Đại học dược thi xét tuyển khối nào?

Đại học dược thi xét tuyển khối B gồm 3 môn Toán, Hóa Sinh. Bắt đầu từ năm 2017 Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi ngành học được xét tuyển tối đa 4 tổ hợp môn sau:

  • Khối B (Toán – Hóa – Sinh)
  • Khối A (Toán – Lý – Hóa)
  • Khối C08 (Ngữ Văn – Hóa Học – Sinh Học)
  • Khối A11 (Toán – Hóa – Giáo Dục Công Dân)
  • Khối D07 ( Toán – Hóa Học – Tiếng Anh)
  • Khối B03 ( Toán – Sinh Học – Ngữ Văn)

Các trường đại học xét tuyển ngành dược

  • Trường Đại học Y dược TPHCM xét tuyển ngành Dược học với duy nhất một tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh)
  • Năm 2017, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh ngành Dược học với 4 tổ hợp môn gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa); B00 (Toán, Hóa, Sinh); D07 (Toán, Hóa, Anh); C08 (Văn, Hóa, Sinh).
  • Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng xét tuyển ngành Dược học cũng với một tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa, Sinh)

Xem thêm: Luyện Thi Y Dược

Luyện thi y dược

Tổ hợp môn xét tuyển dược hệ cao đẳng

Đối với ngành Dược hệ Cao đẳng thì bên cạnh những tổ hợp môn dùng để xét tuyển như ngành Dược hệ Đại học thì thí sinh có thể sử dụng học bạ để xét tuyển.

Nhiều trường Cao đẳng Y dược đã bỏ hình thức áp dụng điểm chuẩn mà thay vào đó chỉ cần thí sinh tốt nghiệp THPT là có thể xét tuyển Cao đẳng Dược.

Đối với những thí sinh có nguyện vọng học ngành dược tại các trường đào tạo hệ Cao đẳng Y Dược TPHCM cũng có thể lựa chọn điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm trong sổ học bạ THPT những tổ hợp môn để xét tuyển.